Biografie Alphons Hustinx

1900

Alphons (Louis Marie Antoine Hubert) Hustinx wordt op 13 oktober als oudste kind geboren in het gezin van Alphonse Marie Ernest Hubert Hustinx (1875-1937) en de Belgische Emilie Marie Théodorina Hubertina Léonie Weustenraad (1875-1964). De overige kinderen zijn Louis (1901-1985), Marie (1903-1998), Madeleine, genaamd 'Maddy’ of 'Kees’ (1908-1993) en Emilie, genaamd Lieke (1913-1998). De Hustinx’en behoren tot de Frans georiënteerde sociale bovenlaag van de eerste industriestad in Nederland en zijn succesvol als handelaren in koloniale waren, koffiebranders en wijnhandelaren. Zijn vader is regent van het Burgerlijk Armbestuur en wordt directeur van het filiaal van de Twentsche Bank in Maastricht.

1912-1922

Alphons is intern op het gymnasium St.-Willebrord in Katwijk aan de Rijn.

1922 (juni)

Gymnasium diploma B behaald aan het St.-Willebrord Gymnasium te Katwijk aan de Rijn.

1922-1930


Hij studeert vervolgens op uitdrukkelijk verzoek van zijn vader rechten aan de R.K. Universiteit in Nijmegen. Lid van het katholieke studentencorps Carolus Magnus.

1925 (februari)

Alphons behaalt op 24-jarige leeftijd zijn kandidaats-examen in de rechten.

1928


Nog tijdens zijn studie reist hij met zijn vriend Theo Regout en een studiegenoot in juli naar Warschau, Krakau en andere Poolse steden. Als leden van een katholieke studentenvereni-ging vinden ze onderdak bij leden van de internationale confederatie van katholieke studenten.

1930

Afgestudeerd als jurist.

1930–1937

Freelance journalist, o.a. voor De Maasbode en De Telegraaf.

1931 (juli)


Reis met twee vrienden per open Lancia naar Denemarken en Zweden. Onderweg wordt er gefotografeerd en gefilmd.

1932


Met Theo Regout reist Alphons in een Ford A Roadster naar Perzië (Iran) en Afghanistan. Beiden filmen en fotograferen. Alphons schrijft een reisverslag voor De Telegraaf (september–november 1932) en vervolgens voor De Maasbode (maart–december 1933).

1933


Op uitnodiging van de leiding van de NSDAP in het Rijnland en in opdracht van De Maasbode, bezoekt hij eind augustus het Ruhrgebied en de NSDAP-partijdag in Neurenberg en doet hij daarvan verslag in De Maasbode.

1934


Reis naar Zuid-Afrika en Brits-Rhodesië (het huidige Zambia en Zimbabwe). Hij filmt de bezienswaardigheden in zwart-wit ('De zeven wonderen van Zuid-Afrika’). Reisverslagen in De Maasbode. Alphons schrijft over zijn reiservaringen het boekje 'Tussen Tafelberg en Zambesi’.

1936

Reizen door Zuid-Europa en naar Algiers. Alphons experimenteert in het warme klimaat met de eerste kleurenfilms die in 1936 op de markt komen.

1937-1939

In loondienst bij de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland’. In diezelfde tijd maakt hij voor de VVV kleurenfilms over typisch Nederlandse bezienswaardigheden, zoals de bloembollen, Marken, Volendam, Nederlandse kastelen en de bloemprocessie in Asselt (L.). De propagandafilm over de bollen is voor de Amerikaanse markt.

1938

Alphons krijgt van de Stoomvaart Maatschappij Nederland opdracht een kleurenfilm over Nederlands-Indië te maken nadat hij er zijn film over Zuid-Afrika heeft laten zien. Hij is zes maanden onderweg en schiet twaalf kilometer film. Aansluitend een montagetijd van ettelijke maanden. Hij is bij de SMN in loondienst op de reclame-afdeling.

1939 (mei)

Première van de twee uur durende 'Kleur en Glorie onzer Tropen’, de eerste Nederlandse kleurenfilm over Nederlands-Indië.

1940

Een verkorte versie van de kleurenfilm wordt door de Cineac bioscopen onder de titel 'Sprookjesachtig Indië’ vertoond in twee delen. Bij het uitbreken van de oorlog is Alphons in dienst van het Koloniaal Instituut in Amsterdam en heeft een pied-à-terre in de hoofdstad.
Hij koopt een grote voorraad kleurendiafilms die hem in staat stelt tijdens de bezetting meer dan 2.000 opnames te maken.

1940

Alphons’ zwager, Louis Evrard Eugène Hustinx, honorair consul van België in Maastricht, wordt door de Duitsers gearresteerd.

1940-1942

Alphons reist door geheel Nederland en vertoont in 150 plaatsen bijna 500 keer zijn film. Met zijn Leica maakt hij diaopnames.

1942 (maart)

De bezetters verbieden na de Japanse inval in Nederlands-Indië het vertonen van 'Kleur en Glorie onzer Tropen’. Alphons zegt zijn kamer in Amsterdam op en trekt vervolgens tot begin 1944 - maar minder intensief dan voorheen - het land door met zijn films over Afrika en het Midden-Oosten.

1944

Op 10 mei worden zijn zus en zijn zwager in Maastricht wegens illegaal werk door de Duitsers gearresteerd. Alphons neemt tijdelijk de zorg voor zijn nichtje en de leiding van het bedrijf van zijn zwager in Maastricht over.

1944

Vanaf september is Roermond frontstad. Razzia’s vinden plaats om arbeidskrachten voor Duitsland te verkrijgen. Alphons duikt op 12 september met de student Octave van Crugten onder om aan het gedwongen werken in Duitsland te ontkomen. Nadat de situatie als gevolg van de vele razzia’s in Roermond te gevaarlijk wordt, duiken beiden op 30 december onder op een boerderij in het zuidelijker gelegen St.-Odiliënberg, totdat ook hier de situatie gevaarlijk wordt als alle inwoners worden geëvacueerd. Voor Octave en hemzelf vervalst Alphons de persoonsbewijzen.

1944

Edmond Houtappel en Louis Hustinx, beiden zwager van Phons Hustinx, overlijden in respectievelijk een Duits concentratiekamp (Neuengamme, 24 november) en een Duitse gevangenis (Rheinbach, 6 december).

1945

In de nacht van 18 op 19 januari 1945 steekt hij met veertien man in een lekkend bootje de Maas over naar bevrijd gebied.

1946

Alphons pakt de draad weer op en reist voor de KLM naar Nederlands-Indië om een promotiefilm ('Wings across continents’) te maken voor vliegreizen naar het Verre Oosten.

1947–1948

Hij verblijft voor de Bataafsche Petroleum Maatschappij (Shell groep) een jaar op Curaçao, reist door het Caraïbisch gebied en naar Venezuela en hij maakt een promotiefilm over de aardoliewinning en -raffinage.

1949-1950

Reis naar India en Pakistan, waar hij diverse documentaire-films maakt.

1954

Reis naar Ceylon (Sri Lanka) om er een film te maken.

1959

In opdracht van chocoladefabriek Kwatta reist hij naar Ghana, zijn laatste verre reis, om een promotiefilm over de cacaowinning en -bereiding te maken. Hij filmt vervolgens werkzaamheden in de Kwattafabrieken in Breda en in België.

1960-1972

Alphons beperkt zijn reizen tot Europa. Onder meer de barok heeft zijn interesse.

1972

Hij overlijdt te Horn.