Kleur en Glorie onzer tropen

De eerste kleurenfilm over Nederlands-IndiŽ, gemaakt in 1938, gemaakt door cineast Alphons Hustinx.

De film is gemaakt in 1938 door Hustinx in achtereenvolgens Noordzeekanaal; IJmuiden; Den Haag; Genua en Nederlands-IndiŽ.

In deel 1 het vertrek uit Nederland van het schip en van de boottreinen (voor de passagiers die pas in Genua aan boord willen gaan). De treinreis langs de Rijn naar Genua, waar geŽmbarkeerd wordt. Voorts het luxueuze leven aan boord van de mailboot naar de Oost.
Het tweede deel laat een tocht per auto over Java en Bali zien. In dit deel: de aankomst in Tandjong Priok, stadsbeelden van Batavia, de parade op Koninginnedag, een uitstapje in het Bantamse, 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, stadsbeelden van Bandoeng en een kort bezoek aan het radiozendstation te Malabar.
Het derde deel laat een tocht per auto zien over Java en een bezoek aan Bali. In dit deel voert de tocht ons naar de bergmeren en de visvijvers van Garoet, naar de krater van de vulkaan Papadajan, naar verschillende cultuurondernemingen, naar Bandoeng en naar Solo, waar een herdenking plaats vindt.
Het vierde en laatste deel laat een bezoek zien aan Soerakarta en Soerabaja, alsmede aan Madoera ter bijwoning van de vermaarde stierenrennen en tenslotte Bali waar tempeldansen en een lijkverbranding gefilmd werden
Hustinx vertoonde de 'stomme' film en vertelde zijn verhaal bij de beelden. Tevens gebruikte hij diverse grammofoonplaten om geluidsfragmenten ten gehore te brengen.
De film is door X-CAGO van ondertitels voorzien. De winkelprijs van 'Kleur en Glorie onzer Tropen' bedraagt € 14,95.

Klik hier om de DVD te bestellen.